Om tecken

Att använda mycket gester eller tecken samtidigt som man pratar är ett bra sätt att stötta barns tidiga språkutveckling. 

Att teckna nyckelorden i det man säger samtidigt som man pratar kan kallas tecken som stöd, babytecken eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Men vad man än väljer att kalla det finns det flera skäl till att barnen ofta kommer igång med sina första ord snabbare om omgivningen tecknar.


Det är lättare att komma igång och kommunicera med tecken bland annat för att:

  • Tecken är lättare att lära sig än talade ord, då handrörelserna kräver mindre precision och kontroll än de munrörelser vi använder vid tal.
  • Tecknen är ofta konkreta och liknar det föremål de symboliserar.
  • Tecknen kan hållas kvar en längre stund i tiden, och man pratar automatiskt långsammare om man tecknar till, vilket underlättar för barnet att ta in och bearbeta vad som sägs.

För små barn som är sena i sin språkutveckling är detta toppen! När barnets ordförråd ökar, och det blir lika lätt för barnet att säga som att teckna ett ord, så kommer barnet själv att släppa tecknen och bara prata istället. Hur stor effekt tecknande har på barn som följer den normala språkutvecklingen är inte helt klarlagt. I internationella studier har man sett att ”babysigning” stimulerar språkutvecklingen och att barn vars föräldrar använder mycket gester har större ordförråd än jämnåriga när de är 4 år. (Studier kan man t ex hitta på Baby signs hemsida, Pubmed och listade här.) Samtidigt har kritik riktats mot studierna eftersom det varit svårt att utesluta att andra faktorer än just tecknandet påverkat barnens språkutveckling positivt. En sak är vi i alla fall säkra på: När storebror var drygt 1 år såg han morfar såga ner träd med motorsåg vid sommarstugan. Det hade han inte kunnat prata om varenda dag resten av sommaren om han inte hade haft sina tecken för ”morfar” och ”motorsåg”.

Här hittar ni ett informationsblad om tecken att skriva ut och mer information om tecken och teckenlexikon hittar ni under Länkar.