Information

Det finns många bra hemsidor med information om språkutveckling och språksvårigheter:

 

Infoteket (Landstinget i Uppsala län) har bra information både om normal språkutveckling och olika språk- och kommunikationssvårigheter.

Förskoleforum har många bra artiklar om språkutveckling, bland annat vår logoped Elviras artikelserie “Stimulera barns språkutveckling” som går in på hur vi på ett enkelt och roligt sätt kan jobba med både språkförståelse, ordförråd, grammatik, uttal och pragmatik. Första och sista delen har vi fått lov att lägga upp här – men det går att prova på hela Förskoleforum gratis i 2 månader och läsa de andra också!

cplol.eu har både en affisch och flygblad om språkutveckling på flera språk.

Och hos Kodknäckarna finns det bl a fina filmer om barns språkutveckling: titta här!

Om språkutveckling och läs- och skrivsvårigheter hos äldre barn kan man läsa hos Logopeden i skolan, och där finns också massa tips på hjälpmedel som appar mm.

SPSM har böcker man kan ladda ner gratis från deras hemsida. Dels Arbeta med språkstörning i förskola och skola och en om hur man kan hjälpa tonårselever med språkstörning: Språkstörning, en pedagogisk utmaning. Fantastiskt bra!

Och på spsm.se, Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida, finns också bland annat bra informationsblad om språkstörning.

Hos simondidit.se kan man läsa om Simon som klarade skolan med toppbetyg trots språkstörning och dyslexi, och få tips på strategier som hjälpt honom!

 

Fler länkar om hur man kan stötta språkutvecklingen och kompensera för svårigheter hittar ni under Tips, råd & material!