Och fler länkar…

Och mer…

Logopedbyran                      Duktiga logopeder runt om i Stockholm.

Dyslexiförbundet

Dyslexiföreningen

Talknuten                          Riksförening för barn och ungdomar med språkstörning.

DHB                                   Riksförbund för barn med hörselskada eller språkstörning