Om tecken

Att använda mycket gester eller tecken samtidigt som man pratar är ett bra sätt att stötta barns tidiga språkutveckling.