Rim, ramsor och tungvrickare

Att rimma och ramsa med barn är alltid bra. Det bygger upp den språkliga medvetenheten, alltså vår förmåga att resonera kring och leka med språket.